ฉนวนสำหรับท่อลม

Miron System Cool

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ข้อมูลทางเทคนิคขนาดมาตรฐาน รายละเอียดอยุ่ตรงนี้ เด่วใส่ข้อมูลทางเทคนิคตรงนี้นะ ขนาดมาตรฐาน