วิธีติดตั้งในบ้านพักอาศัย

วิธีติดตั้งกับฝ้า ที-บาร์

installation pics-03

สำรวจและนับจำนวนฝ้า ที-บาร์ เพื่อทราบจำนวนของ เอ็ม-พีอี ที่ต้องใช้

installation pics-05

วาง เอ็ม-พีอี ลงบนโครงฝ้าที-บาร์ ให้พอดี โดยหันด้านฟอยล์ขึ้นด้านบน

installation pics-04

สามารถใช้คัตเตอร์ตัดแผ่น เอ็ม-พีอี ได้ตามขนาดที่ต้องการ

installation pics-06

ทำตามขั้นตอนข้างต้น ให้ครบทุกแผ่นจนเต็มพื้นที่

(ฝ้า 60×120 ซม. ให้วางเอ็ม-พีอี 2 แผ่นต่อกัน)

วิธีติดตั้งกับฝ้าฉาบเรียบ

installation pics-07

ติดตั้งโดยปูฉนวนเอ็ม-พีอี เหนือโครงฝ้าเพดานตามแนวโครงคร่าวบน โดยหันด้านฟอยล์ขึ้นด้านบน

installation pics_Artboard 11

หากโครงฝ้ามีความกว้างน้อยกว่าความกว้างของฉนวน ให้ใช้คัตเตอร์กรีดที่ฉนวน จากนั้นเสียบฉนวนล็อคเข้ากับโครงลวดให้สนิท

installation pics-09

ระหว่างรอยต่อของแผ่น อาจติดด้วย เอ็ม-พีอี เทป

installation pics-06

ทำตามขั้นตอนข้างต้นจนเต็มพื้นที่

วิธีติดตั้งกับโครงหลังคา

installation pics-01

ติดตั้งใต้แป

ปูตามแนวขนานกับเชิงชาย โดยปูบนจันทันก่อนแล้วจึงยึดด้วยแป โดยใช้ตะปูเกลียวเจาะยึดแปเข้ากับฉนวนกันความร้อน เอ็ม-พีอี และจันทัน โดยให้ชายอลูมิเนียมฟอยล์ของแต่ละแผ่นซ้อนทับกัน (ระยะซ้อนทับ 5 ซม.) แล้วจึงปูกระเบื้องมุงหลังคาตามปกติ

installation pics_Artboard 2

ติดตั้งเหนือแป

โดยจะต้องเป็นแปเหล็กที่มีการเชื่อมเข้ากับจันทันเรียบร้อยแล้ว จึงปูฉนวนกันความร้อน เอ็ม-พีอี จากเชิงชายขึ้นไปบนสันหลังคา โดยให้ชายอลูมิเนียมฟอยล์ของแต่ละแผ่นซ้อนทับกัน (ระยะซ้อนทับ 5 ซม.) แล้วจึงปูกระเบื้องมุงหลังคาทับ